ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΝΗ
Ο Στέφανος Οικονόμου στην εκπομπή της ΕΡΤ "Από τις έξι"
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΝΗ
Νικόλας Πέττας
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Νικόλας Πέττας

ΗΠΙΟΤΕΡΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ

Τα τελευταία χρόνια, έχουν γίνει πολλές αλλαγές στη φορολογική νομοθεσία και ιδιαίτερα στις φορολογικές κυρώσεις που προβλέπονται σε περίπτωση φορολογικής παράβασης.

Είναι δε πολύ συνηθισμένο να προβλέπεται άλλη φορολογική κύρωση όταν έγινε η παραβίαση, άλλη φορολογική κύρωση όταν έγινε η προσφυγή και άλλη όταν δικάζει το φορολογικό Δικαστήριο την φορολογική υπόθεση.

Τίθεται λοιπόν το ερώτημα ποια από όλες τις κυρώσεις θα πρέπει να επιβληθεί. Είναι προφανές ότι το συμφέρον του φορολογούμενου είναι να επιβληθεί η ηπιώτερη φορολογική κύρωση.

Ένας έμπειρος δικηγόρος φορολογικών υποθέσεων γνωρίζει ότι σε αυτές τις φορολογικές υποθέσεις έχει εφαρμογή, η αρχή της αναδρομικής εφαρμογής της διάταξης που προβλέπει την ηπιότερη διοικητική κύρωση για παραβιάσεις της φορολογικής νομοθεσίας. Η αρχή αυτή σημαίνει ότι εάν μεταξύ του χρόνου τέλεσης μίας φορολογικής παράβασης και του χρόνου τελεσίδικης εκδίκασης της διαφοράς που προέκυψε από αυτήν την παραβίαση, έχει μεσολαβήσει μεταβολή του νομικού καθεστώτος που προβλέπει την σχετική κύρωση, τότε η φορολογική διοίκηση ή το διοικητικό δικαστήριο το οποίο επιλαμβάνεται της σχετικής διαφοράς οφείλει να εφαρμόσει ως προς την κρινόμενη φορολογική παράβαση, εκείνο το νομικό καθεστώς που  ίσχυσε μεταξύ του χρόνου τέλεσης της παράβασης και του χρόνου τελεσίδικης εκδίκασης της φορολογικής διαφοράς, το οποίο εφαρμοζόμενο στο σύνολό του καταλήγει στην συγκεκριμένη περίπτωση, στην επιβολή της ηπιότερης διοικητικής κύρωσης σε βάρος του παραβάτη.

Το δικηγορικό μας γραφείο συνεργάζεται με πολλούς λογιστές και φοροτέχνες και παρέχει νομική υποστήριξη σε φορολογικές υποθέσεις από τις πιο απλές και μικρές έως τις πιο πολύπλοκες και μεγάλες.

Ο δικηγόρος Στέφανος Οικονόμου έχει ασχοληθεί με πολυάριθμες φορολογικές υποθέσεις τόσο σε συμβουλευτικό όσο και δικαστικό επίπεδο. Το ίδιο και οι συνεργάτες δικηγόροι της εταιρίας μας έχουν εντρυφήσει στο φορολογικό δίκαιο και μπορούν να σας παρέχουν νομική υποστήριξη σε φορολογικά θέματα.

Η αναδρομική εφαρμογή του ηπιότερου για τον φορολογούμενο φορολογικού καθεστώτος δεν είναι χωρίς προϋποθέσεις. Πρώτα από όλα εφαρμόζεται μόνο για τις φορολογικές κυρώσεις και όχι γενικά για την εφαρμογή του φόρου. Επίσης πρέπει η αλλαγή του νομοθετικού καθεστώτος να αφορά την ίδια ή παρόμοια φορολογική παράβαση και να αφορά το κρίσιμο χρονικό διάστημα από την διαπίστωση της φορολογικής παράβασης μέχρι την τελεσίδικη εκδίκαση της φορολογικής υπόθεσης.

Είναι σημαντικό ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας έχει δεχθεί με την με αριθμό 1438/2018 απόφασή του ( σε 7μελή σύνθεση ) ότι η αρχή βρίσκει έρεισμα στο άρθρο 4 παρ. 1 του Συντάγματος περί ισότητας και στο άρθρο 25 παρ. 1 εδ. Δ περί αναλογικότητας των περιορισμών του δικαιώματος επί της περιουσίας. Εφόσον λοιπόν το ΣτΕ έκρινε ότι η ως άνω φορολογική αρχή έχει συνταγματική ισχύ, ο κοινός νομοθέτης δεν μπορεί να αποκλείσει την εφαρμογή της και ο φορολογούμενος δικαιούται να την επικαλεστεί πάντοτε εφόσον φυσικά τηρούνται οι προϋποθέσεις εφαρμογής της.

Είναι επίσης σημαντικό ότι το φορολογικό δικαστήριο δεν λαμβάνει υπόψη του αυτεπάγγελτα την αρχή αυτή. Δηλαδή αν ο δικηγόρος παραλείψει να την επικαλεστεί και να την στοιχειοθετήσει ενώπιον του Δικαστηρίου, τότε ο φορολογούμενος χάνει αυτό το σημαντικό μερικές φορές ευεργέτημα.

Για αυτόν τον λόγο ο κάθε φορολογούμενος πρέπει να απευθύνεται σε δικηγόρους με γνώσεις και εμπειρία στο φορολογικό δίκαιο και τις φορολογικές  υποθέσεις.