Νικόλας Πέττας
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Νικόλας Πέττας
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Ο Στέφανος Οικονόμου στην εκπομπή της ΕΡΤ "Από τις έξι"

ΠΡΟΦΥΓΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΤΟΥ 2013 ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

Μη νόμιμα τα «εκκαθαριστικά» για τα αναδρομικά συνταξιούχων του 2013

Οι δικηγόροι φορολογικού δικαίου του γραφείου μας ασχολούνται τον τελευταίο καιρό με το θέμα που προέκυψε από την επιβολή φόρου εισοδήματος σε μισθωτούς και συνταξιούχους για αναδρομικές αποδοχές του 2013 για τις οποίες δεν υπέβαλαν δήλωση.

Σε περίπτωση που έχετε λάβει σχετική ειδοποίηση στο εκκαθαριστικό σας θα πρέπει άμεσα να επικοινωνήσετε με τους δικηγόρους του γραφείου μας για να ενημερωθείτε και να προβούμε στις απαραίτητες νόμιμες ενέργειες.

Πράγματι, αντιδράσεις από χιλιάδες συνταξιούχους (κυρίως) έχει προκαλέσει εγκύκλιος της ΑΑΔΕ που εκδόθηκε στον Δεκέμβριο 2019, με την οποία δόθηκε οδηγία προς τις τοπικές Δ.Ο.Υ. να προχωρήσουν στον καταλογισμό φόρου εισοδήματος σε μισθωτούς και συνταξιούχους, για αναδρομικές αποδοχές, που είχαν εισπράξει το 2013 και για τις οποίες δεν είχαν υποβληθεί οι σχετικές φορολογικές δηλώσεις.

Πιο συγκεκριμένα, τα σχετικά εκκαθαριστικά εκδόθηκαν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2019 και αναρτήθηκαν στο λογαριασμό του κάθε φορολογούμενου στο taxis, ενώ στην συνέχεια απεστάλησαν με απλές επιστολές στις διευθύνσεις των φορολογουμένων.

Ωστόσο, οι δικηγόροι φορολογικών υποθέσεων του γραφείου μας, μετά από έλεγχο του θέματος, διαπίστωσαν ότι η παραπάνω διαδικασία είναι παράνομη ενώ και οι εκδοθείσες πράξεις πάσχουν από ακυρότητα καθώς η Φορολογική Αρχή, με τις εν λόγω πράξεις τροποποίησε τα φορολογητέα εισοδήματα του οικονομικού έτους 2014 (χρήση 2013), χωρίς να μεσολαβήσει φορολογικός έλεγχος, με νομική βάση τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 32 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν. 4174/2013), σύμφωνα με την οποία η πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου (το παλιό εκκαθαριστικό) εκδίδεται, όχι μόνο με στοιχεία που έχουν τυχόν παρασχεθεί από τον φορολογούμενο, αλλά και επί τη βάσει κάθε άλλου στοιχείου που έχει στη διάθεση της η Φορολογική Διοίκηση.

Στο σημείο αυτό αξίζει να τονιστεί, ότι εάν η Φορολογική Αρχή ήθελε να ακολουθήσει την νόμιμη διαδικασία, όφειλε να εκδώσει εντολή ελέγχου και να αποστείλει στον φορολογούμενο είτε Αίτημα Παροχής Πληροφοριών (άρθρο 14 ΚΦΔ) είτε, έστω, Σημείωμα Διαπιστώσεων Ελέγχου (άρθρο 28 ΚΦΔ), ώστε να τηρηθούν οι εκ του νόμου διαδικαστικές προϋποθέσεις επιβολής φόρου σε βάρος του διοικούμενου και σε κάθε περίπτωση, να τηρηθεί το δικαίωμα της προηγούμενης ακροάσεως του διοικούμενου καθώς και να του δοθεί η δυνατότητα υποβολής τροποποιητικής δήλωσης.

Από τα παραπάνω, οι δικηγόροι φορολογικών υποθέσεων του γραφείου μας συμπεραίνουν ότι η Φορολογική Διοίκηση οδηγήθηκε στον καταλογισμό φορολογικών βαρών για αναδρομικά εισοδήματα του 2013 με την έκδοση μη νόμιμών πράξεων και χωρίς την τήρηση της προηγούμενης ακροάσεως.

Τι πρέπει να κάνει ο φορολογούμενος;

Μόνη προστασία των φορολογουμένων η άσκηση Ενδικοφανούς Προσφυγής εντός αποκλειστικής προθεσμίας 30 ημερών από την κοινοποίηση των επίμαχων πράξεων ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) με σκοπό την ακύρωση των εν λόγω παράνομων πράξεων.

Οι δικηγόροι φορολογικού δικαίου του γραφείου μας έχουν ήδη αναλάβει και συνεχίζουν να αναλαμβάνουν περιπτώσεις φορολογουμένων, που θέλουν να ασκήσουν Ενδικοφανή Προσφυγή με σκοπό την δικαίωση τους.

Και εν συνεχεία τι γίνεται;

Η εξέταση της Ενδικοφανής Προσφυγής του φορολογούμενου γίνεται εντός προθεσμίας 120 ημερών από την υποβολή της.

Η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών μπορεί:

α. είτε να κάνει δεκτή την Προσφυγή του φορολογούμενου (μικρή πιθανότητα),

β. είτε να την απορρίψει με απόφαση της,

γ. είτε να την αφήσει αναπάντητή.

Μέχρι σήμερα δεν διαφαίνεται η Διεύθυνση Επίλυση Διαφορών να λαμβάνει θέση για τις υποβληθείσες Ενδικοφανείς Προσφυγές.

Τι γίνεται στις δύο τελευταίες περιπτώσεις;

Εάν η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών απορρίψει την Προσφυγή του φορολογούμενου είτε ρητά είτε σιωπηρά (που είναι και το πιθανότερο), μόνη οδός για την δικαίωση του φορολογούμενου είναι η άσκηση Προσφυγής ενώπιον των Διοικητικών Πρωτοδικείων.

Οι δικηγόροι φορολογικού δικαίου του γραφείου μας ετοιμάζονται, ήδη, για την άσκηση Δικαστικών Προσφυγών ενώπιον των Διοικητικών Πρωτοδικείων όλης της χώρας, με σκοπό την προσβολή των εκκαθαριστικών σημειωμάτων του 2013.